Mikroforum består av erfarne  terapauter og gjesteforelesere som leverer en serie med videreutdannings kurs i analyse av levende og koagulert blod, ernæringsmedisin og immunterapi 

Optika-Microscope-B-510DK-darkfield-trin
KURS-Mikroforum.jpg

Mikroforum ble startet i 2011
Vi ønsket å ta i bruk de beste analyse verktøy og vi har reist mye for å utvikle oss faglig med ny forskning fra ernæringsmedisin, avgiftning og biologisk medisin.

Mikroskopering har en rekke fordeler. Vi får opp viktige biomarkører som viser oss leverens toksinbelastning, status i tarmsystemet og immunapparatets funksjonsnivå. Alt fremstår veldig visuelt. Blodanalysene utføres raskt, og markørene får en opp med en gang. Analyser av koagulert blod er etter prof. Øckerman.

Sammen med anamnesen, gir disse unike biomarkørene innblikk i de underliggende årsaker til pasientens sykdom. På de neste konsultasjonene kan en følge utviklingen og se effekten av behandling.

I 2021 på-startet vi en kontinuerlig serie med åpne kurs der terapeuter med grunnutdanning kan utvide kunnskap inne analyseteknikker, og få en dypere forståelse av de ulike biomarkørene.

Analyser og tester som avslører pasientens individuelle biologi og dagsaktuelle ubalanser, gir deg en rekke fordeler. Sammen med kartlegging av pasientens symptomer, vil du raskere klare å se de underligge årsaker til kroniske plager.

Klikk PDF fil for å laste ned kursliste

DSC_5087_tre-pa-rad.png

Mikrofoto, Copyright © Mikroforum

Registrerte terapeuter som deltar på kurs, får tilgang til å selge våre kosttilskudd på sine klikker. Vi har selv erfart hvor viktig det er å bruke kosttilskudd av bedre kvalitet, for å sikre at vi får ønsket effekt.

Mikroforum leverer også kvalitets-mikroskop til gunstige priser, som bra nok til at du kan se alle de viktigste biomarkørene.

Mikroforum leverer kurs i analyse av levende og koagulert blod, og selger utvalgte mikroskopmodeller.

Samtidig sikrer det terapeuten økonomisk. Vår svenske serie fra Egenvårdspoolen omfatter vitaminer, mineraler, aminosyrer, drenerende midler og et utvalg av de beste urtene.

Våre kurs er primært rettet mot ulike terapeuter for å lære å bruke mikroskop og utføre prøvetaking korrekt, og skape en bedre forståelsene av biomarkørene og tilhørende patologi.

V