top of page

Mikroforum AS er en bedrift ledet at to erfarne naturopater med bred utdannelse i ernæringsmedisin og biologisk medisin. Mikroforum arrangerer videreutdanningskurs for naturopater og sykepleiere i Norge. Kursene omfatter analyseteknikker av levede og koagulert blod og moderne klinikkk-tester for å kartlegge næringsmangler og underliggende årsaker.

TEO_2610-Editert.jpg

Vi arrangerer også kurs med ledende forelesere fra Tyskland og Sverige. Mikroforum importerer en bred profesjonell kosttilskudd serie utviklet av forskere i Sverige (Egenvardspoolen) og selger mikroskop og testutstyr til klinikkbruk.

Analyser og tester som avslører pasientens individuelle biologi og dagsaktuelle ubalanser, gir deg en rekke fordeler. Sammen med kartlegging av pasientens symptomer, vil du raskere klare å se de underligge årsaker til kroniske plager.

Klikk PDF fil for å laste ned kursliste

KURS-Mikroforum.jpg

Mikrofoto, Copyright © Mikroforum

DSC_5087_tre-pa-rad.png

Mikroforum ble startet i 2011
Vi ønsket å ta i bruk de beste analyse verktøy og vi har reist mye for å utvikle oss faglig med ny forskning fra ernæringsmedisin, avgiftning og biologisk medisin.

Mikroskopering har en rekke fordeler. Vi får opp viktige biomarkører som viser oss leverens toksinbelastning, status i tarmsystemet og immunapparatets funksjonsnivå. Alt fremstår veldig visuelt. Blodanalysene utføres raskt, og markørene får en opp med en gang. Analyser av koagulert blod er etter prof. Øckerman. Sammen med anamnesen, gir disse unike biomarkørene innblikk i de underliggende årsaker til pasientens sykdom. På de neste konsultasjonene kan en følge utviklingen og se effekten av behandling.

Optika-Microscope-B-510DK-darkfield-trin

Registrerte terapeuter som deltar på kurs, får tilgang til å selge våre kosttilskudd på sine klikker. Vi har selv erfart hvor viktig det er å bruke kosttilskudd av bedre kvalitet, for å sikre at vi får ønsket effekt.

Mikroforum leverer også kvalitets-mikroskop til gunstige priser, som bra nok til at du kan se alle de viktigste biomarkørene.

Mikroforum leverer kurs i analyse av levende og koagulert blod, og selger utvalgte mikroskopmodeller.

Samtidig sikrer det terapeuten økonomisk. Vår svenske serie fra Egenvårdspoolen omfatter vitaminer, mineraler, aminosyrer, drenerende midler og et utvalg av de beste urtene.

Våre kurs er primært rettet mot ulike terapeuter for å lære å bruke mikroskop og utføre prøvetaking korrekt, og skape en bedre forståelsene av biomarkørene og tilhørende patologi.

Mikroforum AS is a company led by two experienced naturopaths with extensive training in nutritional medicine and biological medicine. Mikroforum organizes further education classes for naturopaths and nurses in Norway. The courses include analysis techniques of live and coagulated blood and modern clinical tests to map nutrient deficiencies and underlying causes.
We also arrange courses with leading lecturers from Germany and Sweden. Mikroforum imports a wide range of professional dietary supplements developed by researchers in Sweden (Egenvardspoolen) and sellsmicroscopes and test equipment for clinical use.

V

bottom of page