MIKROFORUMS KURS 2022/23

De første kursene i serien av mikroskop-analyser starter opp igjen som repetisjon til høsten, slik at  nye deltagere kan hoppe inn midt i serien. Det blir det lagt til nytt stoff og forbedringer av tolkninger, slik at også tidligere deltagere vil ha nytte av å delta.

Tom Kursbilde blod ny.jpg
Blod Dummy.jpg

KURSOVERSIKT 2022

Ny kursserie i mikroskop-analyser av blod høsten 2022

MIKROSKOPKURS Del 1: Med Tom Toftenes og Ånund Susort
Vi tar opp en dypere forståelse av de ulike lever-markørene i levende og koagulert blod og tilhørende ernæringsmedisinsk behandling.
Vi går gjennom kondensor-justering og korrekt prøvetaking i en workshop.

DATO: Tors 10 nov kl. 13.00 til 20.00 og Fre 11 november kl. 10.00 til 16.00

STED: Lokaler ikke fastsatt ennå, info kommer senere.

KURSAVGIFT: 2000, - kr for begge dagene.

Bindende påmelding gjøres til post@mikroforum.no

Mikroskopkurs i blodanalyser Del 2, januar 2023:
Mikroskopi av mage og tarm markører. Vi gjennomgår de ulike biomarkører i levende blod og koagulert som er relatert til tarmsystemet. Hvert kurs i serien har en praktisk workshop med innføring i praktisk mikroskop bruk, da det er nødvendig for å beherske blodanalyser.

DATO: Tors 12 januar 2023 kl 13 til 20.00 Fre 13 januar kl 10 til 16.00

STED: Kurssted: i Asker. Lokaler ikke fastsatt ennå, info kommer senere

KURSAVGIFT: 2000, - kr for begge dagene.

Ny kursserie med tre enkeltkurs i iris-analyse med mulighet til å bli sertifisert IIPA Certified Iridologist

KURS del 2. Iriskurs , Dr Emil Bewø-Lundblad
Kursserie med tre enkeltkurs i iris-analyse
På dette kurset underviser Dr. Emil Bewø-Lundblad PhD, MSc, Dipl, Cert, director i International Iridology Practitioners Assosiation ( Kurset passer også for de med lite kunnskap i irisanalyse fra før )

DATO:
Tors 8 sept kl. 13.00 til 20.00 og Fre 9 sept kl. 09.00 til 15.00

STED: Berger gård på Hvalstad i Asker

KURSAVGIFT: 4200,- kr for begge dagene.

(Kurset er beklageligvis fulltegnet av kursdeltagere fra iriskurs Del.1

Irisbilde Kurs1.JPG

MIKROFORUMS KURSOVERSIKT OG GJENNOMFØRTE KURS 2021-22

KURS Del 1. Kursserie med tre enkeltkurs i iris-analyse ( Kurset passer også for de med lite kunnskap i irisanalyse fra før) 
På dette kurset underviser Dr. Emil Bewø-Lundblad PhD, MSc, Dipl, Cert, director i International Iridology Practitioners Assosiation

DATO:
Torsdag 5 mai kl. 13.00 til 20.00 og Fredag 6 mai kl. 09.00 til 15.00

STED: Berger gård på Hvalstad i Asker

KURSAVGIFT: 4200,- kr for begge dagene.

Kurs  Del 4. Mikronæringsstoffer til bruk ved biomarkører i blod og testmarkører ved QRMA-analyse. Kurs 24.-25. mars    

Kurset er det fjerde i serien om blodanalyser. Vi har valgt ut noen viktige vitaminer, mineraler og aminosyrer som brukes mye i våre protokoller, ut ifra blodanalyser. Vi skal gjennomgå forståelsen og kombinasjoner av disse næringsemnene som synergister, og sammenhengen mellom disse og biomarkører i blod. Vi skal gjennomgå EVP produkter, og se hvordan disse er satt sammen til terapeutisk bruk. Forståelse av QRMAtest blir også tema. Tom Toftenes foreleser i mikronæring. Biopat Ånund Susort gjennomgå biomarkører ved QRMA-test og aktuelle protokoller.
Det blir også litt case-eksempel m. levende blod. På dette kurset har vi ikke praktisk mikroskop-workshop, så deltagerne trenger ikke medbringe mikroskop. Kurset er lagt opp for terapeuter og studenter i komplementær medisin.

Torsdag 24 mars kl. 13.00 - 20.00 og fredag 26 masr kl. 09.00 - 14.30

KURS Del 3. IMMUNAPPARATES MARKØRER.

Kurset gjennomgår mikroskopi av immunsystemets markører, og tilhørende ernæringsmedisin og immunterapi.

På dette kurset underviser også naturlege Krister Jansson fra JIBA.
Jansson er representant for Sanum i Tyskland, og har en imponerende fagkompetanse.

Torsdag 25 nov. kl. 13.00 til 20.00 og Fredag 26 nov. kl. 09.00 til 15.00

KURS Del 2. MIKROSKOPI AV MAGE OG TARM-MARKØRER

Vi tar opp biomarkører som indikerer tarmforhold og ernærings-medisinsk behandling med aktuelle vitaminer, mineraler, aminosyrer, planter, enzymer og immunterapi. Kosthold som styrker epitel og mikrobiom.

Kurset har også en praktisk workshop der deltagerne får repetert mikroskop bruk, korrekt prøvetaking og analyseteknikk, og bruk av nyttig software

Undervisning og kursinstruktører: Krister Jansson og Tom Toftenes 

Torsdag 19 aug. kl. 13.00 til 19.30 og Fredag 20 aug kl. 10.00 til 15.00

KURS Del 1. MIKROSKOPI AV LEVERMARKØRER

Vi tar opp en dypere forståelse av de ulike lever-markørene og tilhørende mulig ernæringsmedisinsk behandling. Kurset har også en praktisk workshop der deltagerne får repetert mikroskop-bruk, korrekt prøvetaking og analyseteknikk.

Undervisning og kursinstruktør: Tom Toftenes m.fl.

Kurset har begrenset antall plasser, så meld deg på før det blir fullt.

Torsdag 17 jun kl. 13.00 til 19.30 og Fredag18 jun kl. 10.00 til 15.00

SPacer