top of page

Mikroforum leverer kurs i analyse av levende og koagulert blod og utvalgte mikroskop.

Mikroforum består av to erfarne norske terapeuter i komplementær-medisin som holder en åpen serie med kurs i analyse av levende og koagulert blod, basert på klinisk fagkunnskap fra Tyskland, USA og svensk forskning.

Erfaringen fra våre kurs viser at det kreves mye repetisjoner av tekniske ferdigheter med mikroskopet. I tillegg trengs det repetisjoner av identifisering av biomarkørene og en dypere forståelse av hva biomarkørene indikerer. Ved siden av kursene kreves det daglig trening med mikroskopet for å beherske korrekt prøvetaking og kondensorjustering. Til klinisk bruk har vi utviklet et registreringsskjema av blodmarkørene som gjør mikroskop-tolkningen enkelt og systematisk.

Vi har derfor lagt opp kursene med henblikk på repetisjoner og en terapeutisk presentasjon av fagstoff som er nytt.

I klinisk arbeide vil en alltid være på jakt etter de underliggende årsakene til sykdom, mens diagnose som grunnlag for behandlings-protokoll blir mindre vektlagt. I all biologi vil en se at det er store individuelle forskjeller hos hver pasient som kommer fram i form av individuell metabolisme og individuell ubalanse. Her vi du se den verdien som ligger i gode analyseverktøy som irisanalyse, blodanalyser, anamnese-skjema, og bioresonanstest

I starten av en terapi er det viktig å finne de dagsaktuelle ubalansene som rager høyest. Aktuelle funn som dehydrering, systemisk syreoverskudd eller tydelige ernæringsmessige mangler, må rettes først. Her er blodanalyse av levende og koagulert blod et raskt førstevalg som gir deg de biomarkørene som trengs.

Som terapeuter ville vi ta i bruk de beste analyseverktøy. Målet har vært å utvikle oss faglig innen forskningsbasert ernæringsmedisin, avgiftning og biologisk medisin.

Mørkefelt-mikroskopering av levende blod har flere fordeler.Vi kan se nyttige biomarkører i mikroskopet som viser oss leverens toksinbelastning, status i tarmsystemet, immunapparatets funksjonsnivå og den viktige membran- styrken på kroppens celler. Alt fremstår visuelt. Blodanalysene utføres raskt, og markørene får du opp etter kort tid.

Analyser av koagulert blod er også en interessant metode som kan gi oss nyttig informasjon om kroppens tilstand. Denne metoden er videreutviklet av P.A. Øckerman, professor i klinisk kjem, og Pekka Nylund.

Sammen med anamnesen gir det nyttige funn som gir et bedre innblikk i de underliggende årsaker til pasientens sykdom.
På de neste konsultasjonene kan du følge utviklingen med foto dokumentasjon og et analyseskjema for å måle effekten av terapi.


Registrerte terapeuter som deltar på kurs, får tilgang til å selge våre svenske EVP-kosttilskudd på sine klinikker. Vi har selv erfart hvor viktig det er å bruke kosttilskudd av bedre kvalitet, for å sikre at en får ønsket effekt. Denne serien omfatter vitaminer, mineraler, aminosyrer, fettsyrer, og et utvalg av de beste urtene.

Våre kurs er primært rettet mot terapeuter og helsepersonell for å lære å bruke mikroskop og utføre korrekt prøvetaking, og skape en dypere forståelsene av biomarkørene og tilhørende patologi.

Mikroforum leverer kvalitets-mikroskop, både for mørkefelt-mikroskopi av levende blod og for tørrblod.

Mørkefelt-mikroskopering av levende blod har flere fordeler. Vi kan se nyttige biomarkører i mikroskopet som viser oss leverens toksinbelastning, status i tarmsystemet, immunapparatets funksjonsnivå og den viktige membran styrken på kroppens celler. Alt fremstår visuelt. Blodanalysene utføres raskt, og markørene får du opp etter kort tid.

TEO_1796.JPG
TEO_2621.JPG

Blodanalysene utføres raskt og markørene får du opp etter kort tid.

bottom of page