MIKROFORUM

nyheter og fagartikler

2FotBokEmil.jpg

The new book on Iridology

One science By Emil Bewø PHD,MSc,CCII,Dipl.

Dr. Bewø har kommet med en ny unik lærebok i irisanalyse. Materialet er systematisk
satt opp slik at leseren får en bedre forståelse av konstitusjonstyper, misfarginger,
iristegn og geografiske plasseringer. På denne måten er boka unik for de som vil forstå faget.
Boka er basert på en doktorgradsavhandling over de klassiske kart i irisdiagnostikk, dens
forskjeller, men fremfor alt dens likheter. One science inneholder mange irisbilder som
referansemateriale til ulike iristegn. Bildene er også knyttet til ulike kapitler i henhold til
området som er analysert i kartene.
Bøker med mye fargetrykk koster å produsere, men
Mikroforum kan levere boka til kr 700.
I tillegg kan Mikroforum også levere en god fargetrykk av Bewø sitt iriskart som er et resultat av doktoravhandlingen.

foto: kim huset