top of page

MIKROFORUM

nyheter og fagartikler

Nye klinikk
tester

Fra EVP får inn en rekke nye klinikk-tester.Testene måler en rekke biomarkører som er nyttige i en praksis.

fooddetective-box.png

Food Detective – allergitest av 35 matvarer

Quicktest system- et prismessig “sponset” apparat med strips som gir melkesyretest og ni andre biomarkører.

Nye klinikk tester

  • COMBUR urin test

  • FERRITIN test

  • HEMAGLOBIN test

  • D-VITAMIN test.

  • BORRELIA test

  • PSA test

Mikroforum nyhet.jpg

Klinikk testene måler biomarkører vi tror kan være veldig nyttige. 

Testene blir presentert på de neste kursene i 2023.
Mer detaljert info om testene blir lagt ut på Mikroforum facebook gruppe

2FotBokEmil.jpg

The new book on Iridology

One science By Emil Bewø PHD,MSc,CCII,Dipl.

Dr. Bewø har kommet med en ny unik lærebok i irisanalyse. Materialet er systematisk
satt opp slik at leseren får en bedre forståelse av konstitusjonstyper, misfarginger,
iristegn og geografiske plasseringer. På denne måten er boka unik for de som vil forstå faget.
Boka er basert på en doktorgradsavhandling over de klassiske kart i irisdiagnostikk, dens
forskjeller, men fremfor alt dens likheter. One science inneholder mange irisbilder som
referansemateriale til ulike iristegn. Bildene er også knyttet til ulike kapitler i henhold til
området som er analysert i kartene.
Bøker med mye fargetrykk koster å produsere, men
Mikroforum kan levere boka til kr 700.
I tillegg kan Mikroforum også levere en god fargetrykk av Bewø sitt iriskart som er et resultat av doktoravhandlingen.

foto: kim huset
bottom of page